Lucky Luke

Lucky Luke

Lucky Luke

(Đang cập nhật)
Status:
Đang cập nhật
Đạo diễn:
Đang cập nhật
Diễn viên:
Đang cập nhật
Thể loại:
Hoạt Hình
Quốc gia:
Châu Âu
Thời lượng:
2 tập
Lượt xem:
7,355

"
Lucky LukeLucky Luke
Lucky LukeLucky Lukehttp://s.clip.vn:8181/img.poster/0/0/0/1930_large.jpg?v=1
Thông tin phim
Trailer
<h2 class="" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(204, 204, 204); line-height: 16px; text-align: left; background-color: rgb(17, 17, 17); ">Lucky Luke</h2><ul style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 16px; text-align: left; background-color: rgb(17, 17, 17); "><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 7px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><span class="key" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; width: 80px; float: left; ">Tên gốc:</span><span class="value" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; ">Lucky Luke&nbsp;</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 7px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><span class="key" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; width: 80px; float: left; ">Thể loại:</span><span class="value" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; "><a href="http://phim.clip.vn/browser/genre/Hoat-hinh-tieng-viet" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; ">Hoạt hình tiếng việt</a>&nbsp;</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 7px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><span class="key" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; width: 80px; float: left; ">Quốc gia:</span><span class="value" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; ">Mỹ&nbsp;</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 7px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><span class="key" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; width: 80px; float: left; ">Rating:</span><span class="value" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; display: block; "><br></span></li></ul>
Bộ phim này chưa có trailer

Phim Cùng thể loại